Privacy Policy
e-home

Wie zijn wij en wat doen we?

Wat doet econic?
Wij zijn econic.
1 Wij upgraden woningen naar e-homes,
met een onafhankelijk, modern en gasloos energiesysteem
(“e-home”). Dit doen wij onder andere met
warmtepompen, zonnepanelen en slimme meters
(“Apparatuur”). Hierdoor wordt de verwarming en energie
in jouw woning geheel elektrisch. Je kunt meer informatie
over onze diensten vinden op de website:
www.econic.homes (“Website”).

Wat is dit?
Dit is een Privacy Policy. In dit document leggen we uit
welk soort persoonsgegevens we verzamelen bij het
uitvoeren van het contract. We leggen ook uit voor welke
doeleinden we de gegevens gebruiken, hoe we ze
beveiligen en hoe we ze opslaan.
Deze Privacy Policy: e-home is van toepassing op onze
contracten (huur contracten en service abonnementen),
waarbij wij de Apparatuur en techniek in jouw
(toekomstige) e-home installeren, onderhouden en
monitoren (“Contract”).

Privacy en de Relevante Wetgeving

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk. Wij voldoen aan de nieuwe Algemene verordening
gegevensbescherming (“AVG”), die de verschillende privacywetten in Europese lidstaten per
25 mei 2018 heeft vervangen. Naar deze wetgeving zal hierna worden gerefereerd als de
Relevante Wetgeving”.

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?
Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee je direct of indirect geïdentificeerd kan worden.
Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. Dit is overigens een brede definitie: zelfs dynamische
IP-adressen worden onder omstandigheden aangemerkt als persoonsgegevens.

Onze positie als Verwerkingsverantwoordelijke
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens in het kader van het Contract voor onze eigen dienstverlening.
Wij bepalen het doel en de middelen van deze verwerkingen van persoonsgegevens. Dit betekent dat wij als
“Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de Relevante Wetgeving handelen.

1 Onder econic vallen de ondernemingen econic NL B.V., – exploitatie B.V. en – realisatie B.V.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden worden deze gebruikt?


In het kader van de Quick Scan verzamelen wij de volgende persoonsgegevens voor de daarbij
genoemde doeleinden:

Persoonsgegevens

Voor- en achternaam

Doeleinde(n)

We gebruiken deze gegevens om.

Grondslag

Deze gegevens zijn noodzakelijk
om de overeenkomst tussen jou
en econic uit te voeren.

Adres en postcode

We gebruiken deze gegevens om:

Deze gegevens zijn noodzakelijk
om de overeenkomst tussen jou
en econic uit te voeren.

E-mailadres

We gebruiken deze gegevens om:

Deze gegevens zijn noodzakelijk
om de overeenkomst tussen jou
en econic uit te voeren.

Telefoonnummer

We gebruiken deze gegevens om:

Deze gegevens zijn noodzakelijk
om de overeenkomst tussen jou
en econic uit te voeren.

Geslacht

We gebruiken deze gegevens om.

Wij hebben een gerechtvaardigd
belang om jou op de juiste wijze
te benaderen in onze
communicatie.

Monitorgegevens via
NIBE uplink:

We gebruiken deze gegevens om:

Wij gebruiken deze gegevens
alleen als je hiervoor
ondubbelzinnige toestemming
hebt gegeven via het formulier bij
de overeenkomst.

Je kunt jouw toestemming altijd
weer intrekken. Wij zullen vanaf
dat moment geen
monitorgegevens meer van jou
verwerken. Dit betekent ook dat
vanaf dat moment jouw Contract
eindigt, omdat wij de Apparatuur
zonder deze monitorgegevens niet
kunnen monitoren en
onderhouden.

In het kader van jouw Contract
bekijken wij de monitorgegevens
alleen voor zover dit noodzakelijk
is voor de doeleinden zoals
omschreven in deze Privacy
Policy.

Monitorgegevens via
Solaredge
(alleen bij gebruik van
zonnepanelen):

We gebruiken deze gegevens om:

Wij gebruiken deze gegevens alleen als
je hiervoor ondubbelzinnige
toestemming hebt gegeven via het
formulier bij de overeenkomst.

Je kunt jouw toestemming altijd weer
intrekken. Wij zullen vanaf dat moment
geen monitorgegevens meer van jou
verwerken. Dit betekent ook dat vanaf
dat moment jouw Contract eindigt,
omdat wij de Apparatuur zonder deze
monitorgegevens niet kunnen
monitoren en onderhouden.

In het kader van jouw Contract
bekijken wij de monitorgegevens alleen
voor zover dit noodzakelijk is voor de
doeleinden zoals omschreven in deze
Privacy Policy.

Monitorgegevens via
Enelogic (alleen als je een slimme meter aansluit op dit
systeem):

We gebruiken deze gegevens om:

Wij gebruiken deze gegevens alleen als
je hiervoor ondubbelzinnige
toestemming hebt gegeven via het
formulier bij de overeenkomst.

Je kunt jouw toestemming altijd weer
intrekken. Wij zullen vanaf dat moment
geen monitorgegevens meer van jou
verwerken. Dit betekent ook dat vanaf
dat moment jouw Contract eindigt,
omdat wij de Apparatuur zonder deze
monitorgegevens niet kunnen
monitoren en onderhouden.

In het kader van jouw Contract
bekijken wij de monitorgegevens alleen
voor zover dit noodzakelijk is voor de
doeleinden zoals omschreven in deze
Privacy Policy.

Betaalgegevens
Rekeningnummer, naam
rekeninghouder

We gebruiken deze gegevens om:

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de
overeenkomst tussen jou en econic uit
te voeren.

IP adres

We gebruiken deze gegevens om:

Wij gebruiken deze gegevens alleen als
je hiervoor je uitdrukkelijke
toestemming hebt gegeven via onze
cookiebanner.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

Wij verwijderen de persoonsgegevens zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. Hierbij
houden we in ieder geval de volgende maximum bewaartermijnen aan:

Delen we jouw persoonsgegevens met anderen?

Wij maken bij onze dienstverlening in het kader van het Contract gebruik van enkele partijen die de persoonsgegevens
ten behoeve van ons verwerken (“Verwerkers”). Wij zetten bijvoorbeeld Verwerkers in voor het hosten van onze Website,
de opslag van (persoons-)gegevens, het bijhouden van ons CRM systeem, het uitsturen van vragenlijsten in verband met
onze dienstverlening, het verzenden van onze e-mailberichten en het koppelen van verschillende systemen om de
workflow te versnellen.


Voor het monitoren van jouw energieverbruik en de energieproductie van de Apparatuur, maken we gebruik van: NIBE
uplink, Solaredge en Enelogic. In de tabel met (persoons)gegevens eerder in dit document kun je zien welke gegevens elk
van deze Verwerkers precies verwerkt. Je kunt zelf ook altijd inloggen op de portals van bovenstaande Verwerkers, om zo
jouw verbruiksgegevens in te zien.


Wij kunnen een deel van jouw persoonsgegevens ook delen met partijen die ons ondersteunen bij het onderhoud van en
reparaties aan de Apparatuur (“Onderhoudspartij”). In dit geval worden de monitorgegevens gedeeld (alleen voor zover
deze nodig zijn voor het onderhoud of de reparatie) en jouw adres, zodat de Onderhoudspartij weet waar het onderhoud
of de reparatie verricht moet worden. Wij zullen je altijd, voordat jouw persoonsgegevens met een Onderhoudspartij
worden gedeeld, vertellen om welke Onderhoudspartij het precies gaat.


Afgezien van het bovenstaande zullen we jouw gegevens enkel delen met derde partijen als dit noodzakelijk is onze
diensten aan jou te leveren of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Export van gegevens buiten de Europese Unie

Wij kunnen persoonsgegevens overdragen naar partijen buiten de EU, als een van onze Verwerkers buiten de EU is
gevestigd. De persoonsgegevens zullen alleen overgedragen worden naar landen en/of partijen die een adequaat
beschermingsniveau bieden dat voldoet aan de Europese standaarden.
De overdracht van gegevens buiten de EU zal altijd gebeuren in overeenstemming met de Relevante Wetgeving
(hoofdstuk 5 van de AVG).

Algemene geaggregeerde (niet-persoonlijke) gegevens

Wij kunnen je persoonsgegevens omzetten in niet-persoonlijke gegevens. Dit betekent dat de gegevens volledig en
onomkeerbaar geanonimiseerd en samengevoegd zullen worden en de originele persoonsgegevens worden verwijderd:
ze bevatten dan geen persoonsgegevens meer omdat er geen identificatie meer kan plaatsvinden op basis van de
gegevens. Wij kunnen deze geaggregeerde data delen met handelspartners voor analyse doeleinden, het opstellen van
demografische profielen en het verbeteren van onze diensten.

Hoe beschermen we de persoonsgegevens?

Wij beschermen alle persoonsgegevens die wij verwerken tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige toegang, wijziging,
openbaarmaking, gebruik en vernietiging. We nemen de volgende technische en organisatorische maatregelen om de
gegevens te beschermen:

Cookies

Cookies
Wij kunnen op onze Website gebruik maken van cookies. Hierbij handelen wij als Verwerkingsverantwoordelijke.
Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat op je computer kan worden geplaatst wanneer je de Website
bezoekt. Dit tekstbestand identificeert je browser en/of computer. Wanneer je onze Website opnieuw bezoekt, zorgt de
cookie ervoor dat onze Website je browser of computer herkent.

Voor meer informatie over de cookies die wij verzamelen kun je ons cookiestatement raadplegen:

Websites van derde partijen

Je kunt (hyper)links op onze Website aantreffen die linken naar de websites van partners, leveranciers, adverteerders,
sponsoren, licentiegevers of andere derde partijen. We hebben geen controle over de inhoud of de links die verschijnen
op deze websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites gelinkt naar of van onze Website.
Daarnaast kunnen deze websites, inclusief hun inhoud en links, constant veranderen. Deze websites kunnen hun eigen
privacy policy’s, gebruikersvoorwaarden en klantenbeleid hebben. Het browsen en interactie op elke andere website,
inclusief websites die zijn gelinkt naar of van onze Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die
website.

Wijzigingen in deze privacy policy

Wij zijn constant op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen deze Privacy Policy: e-home
daarom van tijd tot tijd updaten. Als wij significante wijzigingen aanbrengen, dan zullen wij daar een melding van maken
op onze Website samen met de bijgewerkte Privacy Policy.

Jouw rechten en onze contactgegevens

Zoals omschreven in de Relevante Wetgeving, heb jij het recht om:

Als je vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

econic B.V.
Gedempt Hamerkanaal 31
1021 KL Amsterdam – NL
+ 31 (0) 85 822 0300

klanten@econic.homes
www.econic.homes

KvK-nummer: 69939403
BTW-nummer: 858072956B01

Seems like you are coming from another country.

Please select your preferred website