econic live | energietransitie | klimaatadaptief | tips

Tijdens de econic live session afgelopen 11 november stelden we onze tafelgasten de vraag: welke impact kan de jonge generatie maken om de energietransitie te versnellen? Aan tafel werd de jonge generatie vertegenwoordigd door Floris Eigenhuis (klimaat kandidaat van Volt) en Fien Dekker (oprichter van Rain(a)Way). De ‘oudere’ generatie werd vertegenwoordigd door Ernie van Dalen (de Groene Van Dalen) en Ingrid van Rossum (Fuenta). In dit artikel de belangrijkste conclusies uit een inspirerend gesprek onder leiding van huis-moderator Esther van Rijswijk.

 

 

Blijf vragen stellen

Fien Dekker richtte haar eigen bedrijf op met de ambitie om alle straten in Nederland klimaatadaptief te maken. Dit wil ze doen door per jaar minimaal 10.000m2 parkeerplek te vergroenen. Een traditionele markt, aldus Fien. Ze noemt zichzelf een vreemde eend in de bijt, maar dat ze jong is, maakt juist het verschil: “Ik heb een grote drang om dingen uit te zoeken en stel andere dan de gebruikelijke vragen. Dat doe ik heel bewust omdat we op zoek moeten naar nieuwe oplossingen.” Een belangrijke ontwikkeling, vindt ook Ernie van Dalen: “De wereld is radicaal groter en opener geworden en jongeren maken daar beter gebruik van. Ze hebben een intrinsieke motivatie om vragen te stellen, dat zie ik ook bij mijn kinderen. Jongeren als Fien moeten die vragen blijven stellen, ook – of juist – op plekken waar mensen daar niet aan gewend zijn.”

 

Wakker de energie in elkaar aan

Een goed voorbeeld van iemand die het bereik van de groter geworden wereld heeft gebruikt om te inspireren, is Gretha Thunberg, vindt Floris Eigenhuis. “Gretha laat zien dat je als jongere de mogelijkheid hebt om mensen op nieuwe ideeën te brengen en energie los te maken. Eerst demonstreerde ze in haar eentje tegen klimaatverandering. Nu zie je dat wereldwijd grote klimaatmarsen worden gelopen!” Jongeren hebben de drive en energie om dingen anders aan te pakken. Met Volt richt Floris zich bewust op jonge mensen die het geluid van zijn partij resoneren, om op die manier de beweging op gang te brengen. Floris: “Iedereen kan een veranderaar zijn. Impact is op veel manieren denkbaar, ook heel klein, dus word actief!” Ernie: “Zo is het. Iedereen in je directe omgeving kan je beïnvloeden en meenemen in de impact die je wilt maken.” Ingrid van Rossum voegt daar nog aan toe: “Nodig elkaar uit om mee te doen! Wakker de energie in elkaar aan, om die te benutten en te verspreiden.”

 

Gebruik elkaar om verder te komen

De stip op de horizon kan voor mensen heel verschillend zijn. “Maar als het duidelijk is dat je allemaal vooruit wilt, ga dan daarover in gesprek,” zegt Fien. “Over hoe je elkaar kunt versterken, zodat we in beweging blijven.” Ingrid: “Je hoeft het niet alleen te doen, je kan elkaars energie en input gebruiken om verder te komen. Dat overstijgt generaties. Zet elkaar slim in om je doel te bereiken. Zo blijf je fit in je ambitie en kan je samen nieuwe initiatieven of samenwerkingen beginnen.”Ernie deelt de mening van Ingrid : “Het is belangrijk dat we samen de beweging op gang krijgen, om dingen te kunnen gaan dóen. De energie van de jonge generatie is nodig om ook de oudere generaties te betrekken, die toch nog vaak denken dat ze de wijsheid in pacht hebben.”

 

Zoek de verbinding, niet de verschillen

Frits Verhoef, founder van econic – qua leeftijd de ‘oudere’ generatie, maar voor zijn gevoel nog 28 – trekt een belangrijke conclusie over de verdeling tussen jong en oud. Frits: “We hebben geen tijd meer om de nadruk op de verschillen tussen generaties of aanpak te leggen. We hebben iedereen nodig. De oudere generatie is niet per se slimmer, ze hebben vooral meer vlieguren en door hun grijze haren soms meer senioriteit op boardroom-niveau. En niet te vergeten, ze zijn vaak nog de beslissers in het bestaande systeem. Maar het zijn de jonge mensen die de flair en energie hebben om dingen anders te doen en anders te zien.” Als je eenmaal weet waar je naartoe wilt, dan hoef je je energie niet meer te gebruiken om elkaar te overtuigen van hóe je daarheen gaat. De kracht komt uit het einddoel. Dus blijf bewegen!

 

Terugkijken?

Wil je de volledige econic live sessie terugkijken? Dat kan via deze link.

''De belangrijkste tips uit econic live''