innovatie | sustainable | tech | warmtepomp

Voor woningen zijn er grofweg drie soorten warmtepompen. Een daarvan is de water/water-warmtepomp die zijn warmte aan de bodem onttrekt. Het onttrekken van deze energie gebeurt met een gesloten bodemwisselaar, die op een diepte van ongeveer 50 tot 300 meter wordt aangebracht.

Kan het slimmer en sneller?

Tussen het daadwerkelijke boren en het aanvragen van de offerte zit gemiddeld een doorlooptijd van 19 tot 29 weken. Aangezien we onszelf bij econic iedere dag de vraag stellen of iets slimmer en simpeler kan zodat we de energietransitie daadwerkelijk versnellen, kwam algauw het doorlooptraject van het boorproces ter sprake. Dus stelden we onze strategische partners de vraag wat wij kunnen doen om dit traject te versnellen. Dit resulteerde in een strakke planning met daarin de volgende aandachtspunten verwerkt.

Wat is er nodig om het boortraject te starten?

Om het proces zo efficiënt mogelijk op te starten is het belangrijk dat bij het aanvragen van de offerte alle informatie over de locatie van de woning en de berekeningen van het gebruik worden aangeleverd. Neem bijvoorbeeld de transmissieberekening. Aan de hand hiervan wordt vastgesteld hoeveel vermogen er nodig is om een woning te verwarmen. Aan de hand van deze informatie worden de boorlocatie en de brongrootte bepaald.

Melding of vergunning

De brongrootte bepaalt vervolgens of er voor de boring een vergunning aangevraagd moet worden of dat een melding voldoende is. De meldingsplicht geldt voor gesloten bronnen die kleiner zijn dan 70 kW. Voor gesloten boringen boven 70 kW is een vergunning nodig. Zijn alle gegevens bekend? Dan pas kan een boorbedrijf aan de slag met het opstellen van de offerte. Maar wijzigt er iets in de warmtevraag/-behoefte? Dan begint het gehele offertetraject opnieuw.

Wat gebeurt er na ondertekening van de overeenkomsten?

Is de offerte geaccordeerd en zijn de exploitatie- en realisatieovereenkomsten getekend? Dan wordt het uitvoeringstraject opgestart. In sommige gevallen zal er een aanvullend interferentie onderzoek plaatsvinden waarin wordt onderzocht of er in het gebied meerdere bronnen zijn en of deze elkaar (nadelig) kunnen beïnvloeden. De volgende stap is uiteraard het doen van de melding of het aanvragen van de WKO-vergunning, daarna wordt het plannen ‘as usual’ om uiteindelijk te kunnen starten met boren.

Zoals je hebt gelezen zijn er nogal wat zaken die van invloed zijn op de tijdlijn van een boring. Door intensief samen te werken met onze partners en continu van elkaar te leren, versnellen wij niet alleen de energietransitie, maar ook het boorproces!

"Door intensief samen te werken met onze partners en continu van elkaar te leren, versnellen wij niet alleen de energietransitie, maar ook het boorproces!"