oplossingen | uitvoering | woningcorporaties

De betrokkenheid van woningcorporaties bij de energietransitie is groot. Dat blijkt uit recent marktonderzoek. Toch maken ze zich zorgen over de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van technische oplossingen en de onduidelijkheden op beleids- en oplossingsniveau. Hierdoor hapert de uitvoering. Gelukkig zijn er woningen die morgen al haalbaar én betaalbaar verduurzaamd kunnen worden.

Woningcorporaties zitten niet stil. Ze maken doorrekeningen, stellen visies op of passen deze aan de Transitie Visie Warmte aan, kwantificeren ambities en integreren deze in vastgoedsturing. Ondanks deze inspanningen bestaan er twijfels hoe de verduurzaming van een warmtevoorziening het best uitgevoerd kan worden. 

Veel woningcorporaties willen nieuwe installatietechnieken pas toepassen als de woningen energetisch op niveau zijn gebracht en ze er zeker van zijn dat ze spijtvrij kunnen investeren. Ondertussen houden ze de alsmaar stijgende kosten in de bouw en het gebrek aan menskracht en expertise in de bouwkolom, hun eigen organisatie en bij gemeenten nauwlettend in de gaten. 

Verduurzaming is nu al mogelijk

Ondertussen tikt de tijd tot 2030 weg. Nog minder dan 88 maanden om onze CO2-uitstoot met 55% te verminderen. Gelukkig zijn er al veel woningen die morgen haalbaar én betaalbaar verduurzaamd kunnen worden. In overzichtelijke stappen en afgestemd op natuurlijke vervangingsmomenten.

Hybride warmtepomp voor grondgebonden woningen

Voor grondgebonden woningen vanaf label C (vrijstaande woning), label D (hoekwoning en twee-onder-één-kap) en label E (rijwoning) is er een kostenefficiënte oplossing beschikbaar: een lucht/water-warmtepomp. Deze kan eenvoudig aan de cv-installatie en bestaande afgiftesystemen worden gekoppeld.

De warmtepomp gebruikt energie uit de buitenlucht om de woning te verwarmen. Deze warmte wordt via leidingen naar binnen gevoerd en afgegeven aan het cv-netwerk, waarmee het naar de bestaande radiatoren wordt gebracht. Bewoners gebruiken de cv-ketel alleen nog voor warm tapwater en bijverwarming op heel koude dagen. 

Gestapelde woningen met gasgestookte blokverwarming

Bij complexen met een gasgestookte blokverwarming kunnen centrale warmtepompen worden toegevoegd aan het centrale deel van de installatie. Hierbij plaatsen we één of meerdere lucht/water-warmtepompen op het dak van het complex.

Ook hier onttrekken de pompen energie uit de buitenlucht om woningen te verwarmen. De opgewekte warmte wordt naar het centrale netwerk geleid, die de bestaande radiatoren voedt. De cv-ketel doet opnieuw dienst als bijverwarming. De systemen vanaf het ketelhuis en/of het onderstation wijzigen niet waardoor de situatie voor huurders gelijk blijft (en corporaties dus ook geen toestemming hoeven vragen voor de aanpassing van het systeem).

Hoe maken we dit betaalbaar?

Voor grondgebonden woningen geldt: door het installeren van een warmtepomp bespaart een bewoner direct op zijn of haar energierekening. De pomp die aan de bestaande cv-ketel wordt gekoppeld wordt als roerend goed beschouwd. Dat betekent dat na opzegging van het contract deze verwijderd kan worden zonder dat dit de woning aantast.

Door de aanpassing aan het warmtesysteem uit te besteden aan een derde partij levert deze een dienst om (energie)kosten te besparen. De woningcorporatie kan ervoor kiezen om deze dienst via de servicekosten (gedeeltelijk) te verrekenen met bewoners. Zo kan het financiële voordeel dat de warmtepomp oplevert verdeeld worden tussen bewoners én de woningcorporatie. 

Voor blokverwarming geldt dat, na aanpassing aan het systeem, de woningcorporatie maandelijks warmte in bulk afneemt (Heat-as-a-Service). De corporatie blijft de energieleverancier richting bewoners. De bestaande factuurrelatie blijft daarmee in stand. Door de reductie in gasgebruik daalt de energierekening. In veel gevallen daalt zelfs de totale woonlast. 

Door de verduurzaming van de genoemde woningtypen uit te besteden kan de woningcorporatie kostenefficiënt een zo groot mogelijk deel van het aardgasverbruik en CO2-uitstoot vermijden. Ondertussen merken bewoners weinig tot geen aanpassingen aan hun bestaande verwarming, maar zijn ze wel beschermd tegen stijgende gasprijzen.

Jarenlange ervaring

econic verduurzaamt al sinds 2006 energiesystemen van verschillende vastgoedtypen. De gemene deler bij al deze trajecten: we ontzorgen woningcorporaties bij het financieren, installeren en exploiteren en het voorlichten van bewoners. Zo lossen we de uitdagingen die voortvloeien uit het huurrecht, het organiseren van de juiste kennis én de instemming van bewoners in één klap op. Door deze drempels weg te halen, krijgen woningcorporaties regie op het vastgoed. Ze lopen bovendien geen risico, maar krijgen wel meer investeringsruimte. 

Wil je met ons samenwerken of heb je een vraag over de mogelijkheden? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

"Door de verduurzaming van deze woningtypen uit te besteden kan de woningcorporatie kostenefficiënt een zo groot mogelijk deel van het aardgasverbruik vermijden."