ACM | overgangsrecht | tarieven | vastrecht koude

Eerder dit jaar heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een onderzoek gedaan naar een aantal zaken bij econic. De ACM heeft naar verschillende punten gekeken, zoals onze tarieven naar aanleiding van de verhoging van de tarieven in 2022 en de prijzen van het vastrecht koude en de afleversets. Tot slot is gekeken naar het ontbreken van een registratie van econic bij de Geschillencommissie.

Deze punten zijn door ons netjes onderbouwd en weerlegd. De ACM heeft ons op bijna alle punten gelijk gegeven en we zijn dan ook grotendeels blij met de uitkomst van het besluit.

Sinds 1 januari 2020 is econic verplicht om zich aan het maximumtarief voor het vastrecht koude te houden. Voor installaties die vóór 1 januari 2020 in gebruik zijn genomen, én waarvoor ook voor die datum een leveringsvoorwaarden is gesloten geldt er een overgangsregeling. Voor de klanten die na deze datum met ons een leveringsvoorwaarden hebben gesloten, geldt het overgangsrecht niet meer en moeten we het door de ACM vastgestelde maximum tarief rekenen.

Onze algemene leveringsvoorwaarden hebben we inmiddels aangepast.

''Sinds 1 januari 2020 is econic verplicht om zich aan het maximumtarief voor het vastrecht koude te houden.''