energiearmoede | energietransitie | Hoge gasprijzen

Ruim een half miljoen huishoudens in Nederland heeft te maken met energiearmoede en dat aantal zal door de hoge gas- en energieprijzen alleen maar toenemen. Ondanks de 150 miljoen euro die het kabinet al beschikbaar had gesteld om de huishoudens die het hardst getroffen worden op korte termijn te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. En de extra 2,8 miljoen euro die het kabinet heeft aangekondigd. Het is simpelweg niet voldoende. De komende tijd vraagt dan ook om slimme maatregelen en daadkrachtige woningcorporaties die veranderingen doorvoeren gericht op maatschappelijk resultaat.

 

1 op de 6 huurders leeft in energiearmoede

De groeiende energiearmoede is niet iets van de laatste weken. TNO publiceerde in september 2021 al een schokkend rapport over de aard, omvang en regionale spreiding van energiearmoede in Nederland. In dit onderzoek is energiearmoede op een nieuwe manier gemeten. Er is niet alleen naar de betaalbaarheid van de energierekening gekeken, zoals in diverse studies voor Nederland gebruikelijk is. Ook de kwaliteit van de woning en de vraag in hoeverre de bewoners financieel in staat zijn deze te verduurzamen, zijn in het onderzoek meegenomen. Uit de analyse van TNO bleek toen al dat ongeveer 550.000 huishoudens in Nederland in energiearmoede leven: ze hebben hoge energiekosten, wonen meestal in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen. Dit is 7 procent van het totale aantal huishoudens in Nederland. 75 procent van deze groep – 400.000 huishoudens – woont in een woningcorporatiewoning. Dat betekent dat 1 op de 6 huurders van een woningcorporatie in energiearmoede leeft. Deze mensen kunnen geen kant op. Zij hebben een laag inkomen, een tochtig huis en dus hoge stookkosten, en geen geld om te isoleren. Als het beleid van de overheid niet verandert en de energieprijzen hoog blijven of verder stijgen, is de omvang van deze groep in 2030 met 30 procent gestegen, aldus Milieudefensie december eind vorig jaar.

 

Gedreven in verbinding

Als de zorgen over de toenemende energiearmoede al zo groot waren voordat alle onrust in de wereld ontstond waardoor de energieprijzen ongekend hoog zijn, dan is het nu nog belangrijker dan ooit tevoren dat we deze mensen gaan helpen. De opgave waar we voor staan, is immens. Zo groot dat je zou kunnen denken: dat gaat de politiek wel oplossen. Of de wetenschap. Of het bedrijfsleven. Maar zo lang kunnen en mogen we niet wachten. Als we het slim doen, kunnen het halen van klimaatdoelen én het tegengaan van energiearmoede hand in hand gaan. En precies om die reden heeft econic onlangs een oplossing speciaal voor woningcorporaties gelanceerd die ze helpt om de verduurzaming van hun vastgoed minder complex en kapitaalintensief te maken. Wij installeren en exploiteren (hybride) warmtepompen en dankzij onze vaste prijs voor warmtelevering zijn huurders beschermd tegen verdere prijsstijgingen van aardgas. Dit is al mogelijk voor woningen en appartementencomplexen vanaf de jaren 60. Op deze manier geven we gezamenlijk antwoord op de uitdagingen van de energietransitie en pakken we tegelijkertijd de energiearmoede aan.

 

Zelf het heft in handen nemen

Het spreekt voor zich dat het belangrijk is dat het kabinet zich blijft inzetten voor een structurele oplossing voor de problemen rondom energiearmoede. Maar wij zijn van mening dat we hier niet op kunnen wachten. Dat hoeft ook niet. De bereidheid om te schakelen naar een duurzamer energiesysteem is hoger dan ooit. De techniek, middelen en mensen zijn beschikbaar. Het is nu enkel een kwestie van lef tonen en doorpakken. Als econic zijn we er in ieder geval klaar voor. Een wereld zonder emissie dichterbij brengen is onze dagelijkse missie. En dat gaat ons ook lukken. Waarom? Omdat wij geloven dat het kan en we ook over de kennis, mensen, middelen en techniek beschikken om dit te realiseren.

''1 op de 6 huurders leeft in energiearmoede''