emissie | Klimaat- en Energieverkenning | klimaatrapporten | Planbureau voor de Leefomgeving

Zolang je nog hoop hebt, zijn er in het leven mogelijkheden. Ondanks alle klimaatrapporten met doemscenario’s, critici, zwartkijkers en negativiteit in de media blijven we bij econic dromen van een wereld zonder emissie. Die wereld dichterbij brengen is onze dagelijkse missie. En dat gaat ons ook lukken. Waarom? Omdat wij geloven dat het kan.

 

Focus op positiviteit

We kijken daarom ook bewust naar de kansen en niet naar de bedreigingen. We kijken naar de positieve ontwikkelingen in plaats van ons te focussen op wat nog niet is behaald. En dat geeft hoop. Zelfs met de wetenschap dat we de absolute klimaatdoelen niet gaan halen en dat Nederland ver achter ligt vergeleken met de rest van Europa. We zijn ons ervan bewust dat dit onherstelbare schade met zich meebrengt. En er is absoluut meer actie nodig dan waar het (overheids)beleid nu toe aanzet. Daarover ook geen debat. Maar als we kijken naar de Klimaat- en Energieverkenning 2021 (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving zien we ook positieve ontwikkelingen.

 

Klimaat- en Energieverkenning

Eenmaal per jaar moet in de KEV op duidelijke en integrale wijze verslag worden gedaan over het gevoerde klimaat- en energiebeleid en de verwachte effecten daarvan. Na de publicatie van het rapport eind oktober van dit jaar viel het ons op dat de berichten in de media met name gefocust waren op wat nog niet behaald is. Wijzelf zagen daarentegen heel iets anders. Voor ons was het rapport opnieuw een momentum dat de energietransitie een boost kan geven.

Wij zagen in het rapport vooral:

  • Dat de overall CO2-uitstoot naar beneden gaat, dat doet het eigenlijk al heel lang en de afname gaat steeds sneller. Het lijkt erop dat we stapje voor stapje steeds beter weten welke ingrepen helpen.
  • Jaar na jaar is de prognose ook positiever: dit jaar is becijferd dat we 38-48% (target = 49%) uitstoot reductie behalen in 2030. In de vorige editie van de KEV werd rekening gehouden met een maximale vermindering van 30-40%. In een jaar tijd is die verwachting dus flink aangescherpt.
  • Het aantal cv-ketels dat jaarlijks wordt gekocht neemt af, het aantal warmtepompen neemt steeds sneller toe en ook bewoners van bestaande woningen stappen over, (mede) dankzij de subsidie voor hybride warmtepompen.

Goede lijn is ingezet, nu kwestie van doorpakken

De cijfers laten zien dat er ook in 2021 weer een goede stap is gezet op weg naar een wereld zonder emissie. Nu moeten we doorpakken. Gelukkig zien we dat steeds meer mensen duurzame keuzes maken en steeds meer bedrijven een duurzame koers gaan varen. Bedrijven zoals Hema en instellingen zoals ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, dat recent heeft aangekondigd te stoppen met beleggen in olie- en gasbedrijven. Het is nog niet te laat. De volgende fase, waarin draagvlak, samenwerking, organisatie en verandering een centrale rol gaan spelen, heeft zich aangediend. Net als bij de eerdere transities is er ook binnen de energietransitie een beweging ophanden van transitie naar transformatie.

 

Focus: gebouwde omgeving

De komende tijd vraagt om leiderschap, om daadkrachtige organisaties die veranderingen doorvoeren gericht op maatschappelijk resultaat, om regie op implementatieprocessen. Maar bovenal om focus. Waar kunnen we snel een grote verandering teweegbrengen? Als het aan ons ligt, komt die focus onder andere te liggen binnen de gebouwde omgeving. Hier is nog veel werk aan de winkel en zijn de stappen die gemaakt moeten worden relatief klein:

  • Transitievisies Warmte. Gemeenten geven concreet gaan welke wijken op welk moment van het aardgas af gaan.
  • De nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorziening. Deze geeft aanbieders aansluitzekerheid waardoor zij kunnen investeren in duurzame warmtesystemen.
  • Stimuleren. De overheid blijft woningeigenaren motiveren om te isoleren en de hybride warmtepomp te omarmen.

 

Wij kijken hoopvol naar de toekomst

De opgave waar we voor staan is immens, maar de verandering is al in gang gezet en die gaat steeds een beetje sneller. En we weten nog niet eens wat de topsnelheid kan zijn als we allemaal onze schouders eronder zetten. Houd hoop. Zolang we ons met positieve aandacht blijven inzetten, ben ik ervan overtuigd dat we stapje voor stapje onze missie werkelijkheid zien worden.

Doe je met ons mee?

Maarten Woudstra,
Propositiemanager Duurzame Warmtelevering

''Hoop doet leven''