energietransitie | gasloze woningen | Klimaatakkoord | woningcorporaties

Het Klimaatakkoord wijst woningcorporaties als startmotor aan van de energietransitie. Sociale verhuurders bezitten immers maar liefst 30% van alle woningen in Nederland en hebben al een maatschappelijke opdracht. Een opdracht die zij heel serieus nemen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit recent onderzoek onder 60 woningcorporaties dat ze verduurzaming van het vastgoed als een belangrijk onderdeel van hun maatschappelijke taak zien, maar vele worstelen nog met de uitvoering.

 

Gezamenlijk geven we antwoord op de uitdagingen van de energietransitie

Om woningcorporaties te ondersteunen bij de overstap naar duurzame alternatieven voor aardgas lanceert econic een speciale propositie die ze moet helpen om de verduurzaming van hun vastgoed minder complex en kapitaalintensief te maken. Op deze manier geven we gezamenlijk antwoord op de uitdagingen van de energietransitie.

Stijgende kosten zijn verleden tijd

Het spreekt voor zich dat woningcorporaties de woonlasten voor de huurders liever niet laten stijgen, ze moeten immers passend toewijzen. En ook qua administratie brengen alle verduurzamingen de nodige extra handelingen met zich mee. Tegelijkertijd willen ze de (extra) investeringen voor alle verduurzamingen en een gedeelte van de onrendabele top doorberekenen aan degenen die er qua woonlasten en wooncomfort op vooruitgaan. Om deze financiële uitdagingen bij woningcorporaties weg te nemen heeft econic verschillende oplossingen bedacht.

Collectieve warmte-installatie bij gestapelde woningen

Bij complexen met overwegend gestapelde woningen die zijn voorzien van gasgestookte blokverwarming, waarbij de gasgestookte verwarmingsinstallaties op dit moment in volledig eigendom en exploitatie van de verhuurder zijn, neemt econic de warmte-installatie over en levert daarmee warmte aan de corporatie (of VvE). Door het collectieve gedeelte van de installatie over te nemen en dit uit te breiden met warmtepompen wordt een zo groot mogelijk deel van het aardgasverbruik geminimaliseerd. Het resultaat is een tot 70% lagere CO2-uitstoot, labelstappen én toekomstbestendig bezit.

Alexander Weisz: “Waarom wachten als het nu al kan? Dat is ons motto. Technisch gezien staat niets in de weg om grote aantallen huizen nu al van het gas af te halen. Wij zetten daarbij de (hybride) warmtepomp in als kernproduct. Dit, gecombineerd met het vertrouwen van woningcorporaties en onze jarenlange ervaring en expertise, zal ervoor zorgen dat we de energietransitie aanzienlijk zullen versnellen.”

Hybride warmtepompen voor grondgebonden woningen

Voor grondgebonden woningen biedt econic de optie om een lucht/water-warmtepomp aan een cv-installatie en aan de bestaande afgiftesystemen te koppelen. Een eenvoudige ingreep die er direct voor zorgt dat huurders fors op gas besparen en daardoor minder CO2 uitstoten. Door het systeem eventueel uit te breiden met zonnepanelen wordt het voor huurders nog aantrekkelijker, voldoen woningcorporaties sneller aan de gestelde eisen die vanuit de overheid worden gesteld en leveren ze een belangrijke bijdrage aan het versnellen van de energietransitie.

Exploitatie volledig uitbesteed

Naast het ontzorgen op financieel en technisch vlak neemt econic ook de exploitatie van de warmte-installaties volledig over van de woningcorporaties. Daardoor hebben zij ook geen omkijken meer naar de leveringszekerheid, het onderhoud en het beheer. De klantenservice van econic is 24 uur per dag bereikbaar. Voor vragen, klachten en aanpassingen – rondom de oplevering of zelfs jaren later – kunnen zij bij ons terecht. econic neemt jou als partner alle coördinatie en rompslomp uit handen.

Praktijkvoorbeelden

Dat de verduurzaming van vastgoed niet zo complex en kapitaalintensief hoeft te zijn als nu vaak wordt gedacht, blijkt wel uit de verschillende projecten die econic met enkele woningcorporaties succesvol heeft afgerond. Al in 2008 heeft econic samen met woningcorporatie Talis de energie-installatie van een complex van seniorenwoningen uit de jaren ’80 vervangen door bodembronnen en warmtepompen, waardoor er nu duurzame warmte door conventionele radiatoren stroomt. Benieuwd hoe dit en andere projecten zijn uitgevoerd? Je leest er alles over in onze brochure over verduurzaming van de warmtevoorziening.

“Nederland wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Om dat waar te maken, moeten er nu al zo’n 1.000 gasloze woningen per dag worden opgeleverd. Dat aantal wordt echter bij lange na niet gehaald. Er is dus een significante versnelling nodig en die zal niet door traditionele energiebedrijven worden gerealiseerd. Wij kunnen daar echter wel het verschil in maken. Dat is waar econic voor staat”, Joris Jonker, founder econic.''