BENG-eisen | Hof van Pampus | Modulaire energie-installaties | SKIDS

De eisen om nieuwe woningen en gebouwen energiezuinig te maken worden steeds strenger. Voor milieu is er onder meer de Milieuprestatie van Gebouwen (MPG), en voor energie de Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Deze eisen kunnen leiden tot toenemende vertragingen en hogere bouwkosten. Dat heeft aanzienlijke gevolgen, met name voor ontwikkelaars. Het installatieconcept van econic biedt een oplossing voor deze uitdagingen.

Verduurzaming speelt in een groeiende rol in Nederland. Ook in de bouwsector. Bouwbedrijven moeten kunnen aantonen dat ze duurzaam bezig zijn. Ook voor nieuwbouwwoningen gelden steeds strengere eisen. Een van die eisen is de BENG.

BENG

Het doel van BENG is het terugdringen van de CO2-uitstoot van nieuwe gebouwen. Dit moet op drie manieren gebeuren. Men moet onder meer de energiebehoefte van gebouwen terugbrengen, het fossiel energiegebruik beperken, en hernieuwbare energie gebruiken. Het is de bedoeling dat er wordt gebouwd zonder gasaansluiting met als rekenmethode NTA8800.

Een ander pakket met eisen dat energieneutrale gebouwen moet bevorderen is te vinden in de EPBD III (Europese Energy Performance of Buildings Directive). Hiermee wil de Europese Commissie binnen de EU een verbeterde energieprestatie voor gebouwen stimuleren. De eisen worden gesplitst in een aantal thema’s, waaronder de systeemeisen voor de verbetering van de energieprestatie van technische bouwsystemen. Voorbeelden zijn systemen voor ruimteverwarming en ruimtekoeling, ventilatie en warmtapwater. De systeemeisen gelden onder meer bij de installatie van een nieuw technisch bouwsysteem.

Verplicht

Wat milieu betreft, is het belangrijk dat tijdens het bouwproces rekening wordt gehouden met de milieubelasting van de gebruikte materialen in een pand. Hoe lager de milieuprestatie van gebouwen (MPG), hoe duurzamer het materiaalgebruik. De MPG is verplicht bij elke aanvraag van een omgevingsvergunning. Het gaat hier niet alleen om nieuwbouwwoningen, maar ook om nieuwe kantoorgebouwen groter dan 100 m².

De strengere eisen hebben uiteraard gevolgen voor de ontwikkelingen van nieuwbouwprojecten. In veel gevallen verhogen de eisen de kwaliteit, maar ze maken de uitvoering ook complexer en duurder. Ook zorgen ze voor toenemende vertragingen in de (nieuw)bouwprojecten. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het bovendien moeilijk om aan voldoende bouwvakkers en ander personeel te komen, en ook bouwmateriaal is schaarser en duurder geworden.

In het regeerakkoord hebben de vier coalitiepartijen afgesproken om de landelijke woningbouw te versnellen tot 100.000 woningen per jaar. Willen we dit met z’n allen realiseren, dan moet er wel iets veranderen. De sterke prijsstijgingen op de woningmarkt zijn ook een probleem, de verkoop van nieuwe woningen daalt omdat steeds minder mensen een nieuwbouwwoning kunnen betalen. Zeker voor de starter is een koopwoning onbetaalbaar geworden.

Industrialisering

Op 1 juli 2023 treedt (naar verwachting) een nieuwe Omgevingswet in werking. Hiermee komt het Bouwbesluit 2012 te vervallen, en is het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van kracht. Door het Bbl, vastgesteld in 2018, kan lokaal bevoegd gezag extra eisen opleggen voor milieu en energie. Minister Hugo de Jonge (CDA) van Binnenlandse Zaken wil deze mogelijkheid nu alsnog verwijderen in verband met industrialisering van de bouw. Volgens hem is industrialisering nodig om hoge prestaties op het gebied van energie en milieu haalbaar en betaalbaar te maken. Industrialisering en standaardisering staan namelijk haaks op het maatwerk van het Bbl. Ook econic denkt dat industrieel bouwen een oplossing biedt voor de huidige problemen. Wij zijn ervan overtuigd dat de keuze voor het installatieconcept steeds belangrijker wordt.

Modulaire energie-installaties

Wij hebben veel ervaring met het ontwerpen van diverse installaties, en we helpen graag het juiste energiesysteem te kiezen en te exploiteren. Hierbij staan de wettelijke eisen en het comfort voor de bewoners centraal. De woningen worden uitgerust met een zeer comfortabele én duurzame energie-installatie voor de levering van warmte, koude, warmtapwater en elektriciteit. Er wordt geen gas meer gebruikt.

De all-electric installatie wordt ruim voor de plaatsing modulair gebouwd in een fabriekshal. De bouwstenen (SKIDS) zijn op een frame gemonteerde installatieonderdelen, waaronder pompen, distributieleidingen en buffervaten. Het grote voordeel van deze werkwijze is onder meer dat er geen afhankelijkheid is van de fysieke bouw en de weersomstandigheden. Een ander voordeel is dat het bouwen op een frame sneller gaat dan het assembleren van losse onderdelen op locatie. Hiermee wordt het bouwproces efficiënter en goedkoper. De SKIDS worden vervolgens per vrachtwagen naar de bouwplaats vervoerd en in een dag gemonteerd.

Projecten met SKIDS

Enkele opgeleverde projecten waarin we SKIDS hebben toegepast zijn het Hof van Pampus in Hoofddorp, het Louis Davids Carré in Zandvoort en project Strijp S in Eindhoven. De appartementen in Hoofddorp zijn uitgerust met een all electric energie-installatie voor de levering van warmte, koude, warmtapwater en elektriciteit. Dit betekent dat het gebouw helemaal van het gas af is. In Zandvoort ontwikkelden en exploiteren wij een duurzaam energiesysteem voor de levering van warmte, koude, warmtapwater en elektriciteit.

Het project S-West in Eindhoven is een project waar we heel trots op zijn. Hier hebben we de duurzame WKO-installatie ONE geplaatst en gekoppeld. Ook deze installatie is modulair en Prefab op te bouwen. Mede daardoor kan men de installatie eenvoudig en snel installeren. Bijkomende voordelen zijn een aanzienlijke verkorting van de bouwtijd en het verminderen van de faalkosten. Bekijk hier ons Youtube filmpje.

Wil je met ons samenwerken of heb je een vraag over de mogelijkheden? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

''Verduurzaming speelt in een groeiende rol in Nederland. Ook in de bouwsector. Bouwbedrijven moeten kunnen aantonen dat ze duurzaam bezig zijn. Ook voor nieuwbouwwoningen gelden steeds strengere eisen.''