Verduurzaming van woningen is een actueel thema voor woningbouwcorporaties. Gedreven door de doelstellingen uit het klimaatakkoord, zoeken corporaties naar mogelijkheden om woningen te verduurzamen.

De corporaties hebben hierbij zelf al de nodige uitdagingen te overwinnen, en ook toestemming van de huurders om de woning te verduurzamen gaat niet altijd even makkelijk. In veel gevallen moeten zij namelijk toestemming geven voor de verduurzaming. Wat zijn de meest voorkomende redenen voor huurders om in te stemmen met het verduurzamen van hun woning?

Moet een huurder altijd toestemming geven voor verduurzaming van de woning?

Het korte antwoord: nee. Huurders hoeven bijvoorbeeld geen toestemming te geven voor het verduurzamen van blokverwarming, waarbij warmtepompen worden toegevoegd aan het collectieve deel van de installatie. De opgewekte warmte wordt dan naar het centrale netwerk geleid, waaruit de bestaande radiatoren worden gevoed. Het is daarbij niet nodig om achter de voordeur te komen.

Bij individuele woningen is wel vaak toestemming nodig. Denk aan het plaatsen van een warmtepomp. Daarbij komt de installateur immers achter de voordeur. Alleen bij dringende noodzaak is geen toestemming nodig, zoals wanneer een cv-ketel kapot gaat bij -10 °C.

Redenen voor huurders om wel toestemming te geven voor verduurzaming

Veel huurders zullen blij zijn met verduurzaming van de woning. Door energiebesparende maatregelen gaan hun energielasten tenslotte omlaag. De vaste lasten worden lager én stabieler, doordat gebruikers minder afhankelijk zijn van gas- en energieleveranciers. Daarnaast is een duurzame woning ook een comfortabele woning. Energiebesparende maatregelen zorgen voor minder tocht, kou en schimmel en dus voor een gezondere leefomgeving. Tot slot draagt verduurzaming van woningen bij aan een betere toekomst van de aarde en de generaties die na ons komen. Ook dat kan voor huurders een reden zijn om in te stemmen met verduurzaming.

Hoe kunnen huurders een weloverwogen beslissing nemen?

Om een verduurzamingsproject te laten slagen, is draagvlak onder huurders van belang. Daar speelt goede bewonerscommunicatie een essentiële rol. Met een bewonerscampagne informeren we de bewoners, zodat zij een goede keuze kunnen maken. Zij moeten weten welke stappen worden doorlopen, wat dat voor hen betekent én wat de voordelen zijn. Ook moeten ze goed geïnformeerd worden over de mogelijke overlast tijdens werkzaamheden. Bij econic zien we het als een belangrijk onderdeel van ons werk om corporaties te ontlasten door de bewonerscommunicatie samen op te pakken.

Wat kan econic doen om woningcorporaties te ondersteunen?

econic is een volwaardig partner voor woningcorporaties bij de verduurzaming van huurwoningen. Wij investeren in een duurzaam systeem van zonnepanelen en warmtepompen en realiseren daarmee duurzame huurwoningen. Samen met de corporatie zorgen we voor oplossingen die de woningen betaalbaar houden. Voor en tijdens de werkzaamheden informeren we de bewoners over de aanpassingen in hun woning.

Is er toestemming nodig? Dan benaderen wij in de wijk met onze bewonerscommunicatie. We stellen een bewonerscampagne op en organiseren een bewonersavond en/of webinar. Daarmee geven we volledige informatie over de voor- en nadelen en het hele traject, zodat de huurder een doordachte keuze kan maken. Tot slot nemen wij de complete klantenservice voor onze rekening en staan we garant voor service en onderhoud. Het resultaat? Goed geïnformeerde huurders, duidelijkheid over de voordelen van verduurzaming en zo min mogelijk rompslomp voor de woningcorporatie.

Wil je eens sparren over de mogelijkheden en hoe wij jou als corporatie kunnen bijstaan? Neem gerust even contact met ons op, wij vertellen je graag meer!

''Huurders hoeven bijvoorbeeld geen toestemming te geven voor het verduurzamen van blokverwarming''