innovatie | sustainable | tech

Op 17 maart gaan we weer met zijn allen naar de stembus. Een belangrijk moment voor de energietransitie. Het volgende kabinet zal namelijk een grote rol spelen in de verdere verduurzaming van ons energiesysteem. Hoe denken de grootste politieke partijen over onderwerpen als elektriciteit, mobiliteit en energiebesparing?

 

Goed geïnformeerd naar de stembus

econic geeft nadrukkelijk geen stemadvies, maar we willen het de members van onze community wel zo gemakkelijk mogelijk maken om na te gaan bij welke partij ze moeten zijn voor de thema’s die zij belangrijk vinden. In dit artikel vind je daarom een aantal handige schema’s en samenvattingen die zijn opgesteld door Energie-Nederland, NU.nl en MVO Nederland.

Energie-Nederland

Energie-Nederland heeft aan de hand van vier hoofdthema’s – elektriciteit en systeemintegratie, infrastructuur en publieke taak, mobiliteit, energiebesparing en gebouwde omgeving – een overzicht gemaakt met de standpunten van de verschillende politieke partijen. Benieuwd? Kijk en vergelijk zelf!

DOWNLOAD HIER

Kosten van duurzaam wonen

Nieuwswebsite NU.nl heeft op een rij gezet wat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s zeggen over broeikasgassen, klimaat en economie, kernenergie en biomassa, en de stikstofcrisis. Met name het stuk over de kosten van duurzaam wonen delen we graag met onze members:

 • VVD: Tegengaan hoge woonlasten door verduurzaming. Woonlastenneutraliteit wettelijk vastleggen voor wijken die overgaan op andere energievoorziening.
 • D66: Zorgen voor gelijke of lagere maandlasten bij verduurzaming huizen.
 • PvdA: Huishoudens die zelf niet kunnen verduurzamen worden geholpen, niet gestraft. Overheid neemt het voortouw en helpt individuele bewoners, buren, straten, vve’s, buurten en wijken, corporaties en coöperaties.
 • GroenLinks: Aantrekkelijker maken voor huiseigenaren om te isoleren en warmtepomp aan te schaffen, met onder meer subsidies en goedkope leningen. Waar nodig financiële compensatie voor mensen die met hun wijk overstappen op alternatieven voor gas.
 • 50PLUS: Niet genoemd.
 • Forum voor Democratie: Aardgasverbod moet van tafel.
 • PVV: Woningen worden niet van gas af gehaald.
 • ChristenUnie: Woonlasten blijven bij verduurzaming gelijk.
 • SGP: Gebouwgebonden financiering is een harde randvoorwaarde voor grote investeringen door woningeigenaren in het verduurzamen van hun huis. Werk maken van haalbare isolatie bij bestaande particuliere woningen en verhuurders verdient zich terug door energiebesparing.
 • CDA: Verruimen van regelingen die investeringen in isolatie, verduurzaming of energiebesparing voor huiseigenaren haalbaar en betaalbaar maken.
 • DENK: Niet genoemd.
 • SP: Door woningen beter te isoleren en collectief van zonnepanelen te voorzien worden energiekosten lager zonder dat woonlasten stijgen.
 • Partij voor de Dieren: Hogere belastingen op grootverbruikers worden gebruikt om subsidies te verlenen om de woningen van mensen met lagere inkomens te isoleren en te verduurzamen.

De nieuwe economie

MVO Nederland heeft de verkiezingsprogramma’s van alle dertien zittende partijen beoordeeld op de zeven thema’s van de nieuwe economie: nieuwe rijkdom, echte prijzen, transparante ketens, inclusief ondernemen, groene energie, biodiversiteit en circulaire economie. Met de analyse geeft MVO Nederland ondernemers en ondernemende mensen inzicht in de mate waarin politieke partijen hun belangen behartigen. De analyse biedt in één oogopslag inzicht in hoe de politieke partijen scoren op elk van de zeven thema’s van de nieuwe economie. De analyse is op de website van MVO Nederland gemakkelijk te downloaden.

Wat stemt econic? Wij stemmen voor een wereld zonder emissie!

"Wat stemt econic? Wij stemmen voor een wereld zonder emissie!"