belegging | groeien | groene-energievoorziening | investeert

Duurzaam beleggingsfonds Meewind participeert vanaf vandaag in econic. Met een investering van 5 miljoen euro wil Meewind bijdragen aan de volgende groeistap van ons bedrijf dat, aldus Meewind, met ons ‘sustainability-as-a-service’-concept een belangrijke bijdrage levert aan het versnellen van de energietransitie.

 

Meewind investeert in bedrijven en projecten die bijdragen aan de transitie naar een groene-energievoorziening. Het fonds investeert al in Greenchoice, OrangeGas, Greener en vele andere zon-, wind-, geothermie- en groengasprojecten. De nieuwe belegging in econic sluit perfect aan bij de koers van het fonds.

Duurzame koploper

Johan Swager, fondsmanager bij Meewind, over de nieuwe investering: “Meewind investeert bij voorkeur in succesvolle bedrijven die een stevig fundament voor een duurzame toekomst leggen en meer zijn dan een incidenteel project. Econic heeft bewezen zo’n duurzame koploper te zijn. Met hun ‘sustainability-as-a-service’-concept hoeven woningbezitters zelf niet te investeren in apparaten zoals warmtepompen en zonnepanelen. En kunnen projectontwikkelaars de bouwsom van hun project aanzienlijk verlagen. Gezien de resultaten tot nu toe, de groeiambities en de ervaring van de oprichters past dit dan ook goed bij onze eigen ambitie. Meewind groeit graag mee met de bedrijven waarin het investeert en blijft die vervolgens steunen op hun groeipad.”

Asset based financiering van 250 miljoen

De kapitaalinjectie stelt econic in staat om nog sneller door te groeien en met innovaties te komen die tot nu toe in de markt nog lastig bleken, aldus Joris Jonker, een van de oprichters van econic: “Om de doelen voor CO₂-reductie in de gebouwde omgeving te halen moeten er in Nederland 1.000 huizen per dag worden verduurzaamd, ons doel is om daarvan 200 woningen per dag te doen. Dit is een immense opgave, maar mede dankzij deze investering kunnen we 10.000 nieuwe e-homes realiseren. Verder helpt deze kapitaalinjectie ons om versneld toegang te krijgen tot een assetfinanciering van 250 miljoen die nodig is om op korte termijn de energietransitie te versnellen. In die fase neemt Meewind de junior financiering op zich, voor de senior financiering werken we samen met grootbanken, pensioenfondsen en de overheid.”

——————————-

PRESS RELEASE

From today, sustainable investment fund Meewind participates in econic. With its 5 million euros investment, Meewind contributes to the next growth step for econic, whose sustainability-as-a-service concept accounts for an important contribution to the acceleration of the energy transition.
Meewind invests in businesses and projects that contribute to the transition to a green energy supply. The fund’s previous investments include Greenchoice, OrangeGas, Greener and many other solar, wind, geothermal, and biogas projects. This new investment in econic matches the fund’s direction perfectly.

econic as sustainable frontrunner

Johan Swager, fund manager at Meewind, says about their newest investment: “Meewind prefers to invest in successful businesses that lay a solid foundation for a sustainable future, and constitute more than an occasional project. econic has proven to be among these sustainable frontrunners. The company’s sustainability-as-a-service concept means homeowners don’t have to invest in devices like heat pumps or solar panels themselves. And through this service project developers can significantly reduce the construction costs of their projects. Given the results so far, the growth ambitions and the founders’ level of experience, econic fits very well with our own ambitions. Meewind always aims to grow in tandem with companies in which it invests, and continues to support them on their growth track.”

Access to 250 million asset-based financing

The current capital injection enables econic to accelerate its growth even faster and to come up with the innovative solutions that have, until now, proven to be quite complicated for the market. Joris Jonker, one of econic’s three founders, says: “To achieve CO₂-reduction targets in established builds, 1,000 Dutch homes need to be made sustainable per day; our goal is to make e-homes available for everyone and cover 200 of these homes every day. A monumental challenge, but this investment enables us to realise 10,000 new e-homes. Furthermore, this capital injection allows us fast-track access to a 250 million euro asset financing needed to accelerate the energy transition in the short term. During this phase, Meewind will shoulder junior financing; for senior financing, we will work with major banks, pension funds, and the government.”

"Deze kapitaalinjectie helpt ons om versneld toegang te krijgen tot een assetfinanciering van 250 miljoen die nodig is om op korte termijn de energietransitie te versnellen."