Broek in Waterland, De Dillen

Broek in Waterland

In samenwerking met WoonCompagnie

Bestaande bouw

Oplevering 2012

29 Appartementen

Meer weten?

Appartementencomplex “De Dillen” in Broek in Waterland omvat negenentwintig appartementen. De installatie kon de warmtevraag niet beantwoorden, hierdoor was het soms onbehagelijk in de appartementen. Warm tapwater werd bereid met individuele elektrische boilers: met een laag rendement en hoge verbruikskosten.

Het concept

Basis in de gehele renovatie was het verkleinen van de energievraag. Muur en dakisolatie, gecombineerd met nieuwe kozijnen, verkleinden de energievraag. De (resterende) warmtevraag wordt maximaal duurzaam opgewekt, evenals de warm tapwater vraag. Alleen bij piekvraag schakelen de in de centrale technische ruimte geplaatste HR ketels bij.

Eigenaar WoonCompagnie heeft econic als gedelegeerd ontwikkelaar ingeschakeld. Gesloten bronnen onttrekken bodemwarmte voor verwarming van de appartementen. Zonnecollectoren maken met zonnewarmte warm tapwater. Warmte en warm tapwater bereiken de woningen via een nieuw distributienet. De appartementen krijgen meters voor warmte en warm water.

Bijzonder is, dat in dit project de duurzame installatie wordt gecombineerd met (nieuwe) radiatoren. De benodigde warmte komt uit aardwarmte en zonlicht.

De exploitatie

Het project wordt intensief gemonitord.