Waterstraat, Nijmegen

Nijmegen

In samenwerking met Woningcorporatie Talis

Bestaande bouw (renovatie)

Oplevering 2008

24 Appartementen

Thermische zonne-energie

Gesloten bodemwisselaars

Meer weten?

Al in 2008 worstelde woningcorporatie Talis met de vraag: “Is duurzame energie toepasbaar in 24 bestaande flatwoningen uit de jaren ‘80?” Ons antwoord, ja! Nog datzelfde jaar waren de bodembronnen en warmtepomp gereed en stroomt er duurzame warmte door de conventionele radiatoren.
De opgave

In opdracht van Woningcorporatie Talis zijn wij medio 2008 gestart met een listig project: het verduurzamen van de energie installatie van een complex van seniorenwoningen uit de jaren ’80.

In de bestaande situatie werden de woningen verwarmd vanuit het collectieve ketelhuis. De warm tapwatervoorziening werd individueel, met elektrische geisers geregeld. econic ging met de uitgangspunten en vraagstelling aan de slag. Door het (na)isoleren van de woningen eind jaren ‘90 was de energievraag zodanig verkleind, dat de bestaande radiatoren een overcapaciteit kregen. Een mooie basis voor invulling van de warmtevraag met warmtepompen.Het concept

Rond het gebouw werden negen gesloten bodemwisselaars met een diepte van 120 meter aangebracht. Deze warmte en koudeopslag in de bodem, gecombineerd met een Hoog Temperatuur warmtepomp vormen na renovatie de basis voor de warmtevoorziening. Waar in het verleden de radiatoren gevoed werden met 90 graden water, wordt nu een behaaglijk wooncomfort gerealiseerd met water van maximaal 75 graden.

Na een volledig jaar (2010) intensief monitoren blijkt dat de bodembronnen en warmtepomp ruim 75% van de warmtevraag van de woningen ingevuld hebben. Alleen in de koudste perioden schakelden de HR ketels bij.
/
De elektrische boilers zijn uit alle woningen verwijderd en vervangen door een centraal warmwater distributienet. De warmte voor warm tapwater wordt geleverd door de 22 m2 vacuümbuiscollectoren op het dak van het complex. Overschotten uit deze zonne-energie worden ingezet voor de voorverwarming van het warmtesysteem en voor regeneratie van de bron. /span>


Een voorbeeldproject

De bewoners profiteren van modern, duurzaam comfort en van meer ruimte in de keuken. In totaal wordt nu ruim twee derde van alle warmte (verwarming en warm tapwater voorziening) voor het complex duurzaam opgewekt, dit is meer dan de vooraf berekende en beloofde 63%!

Wij zijn trots dat ons project Waterstraat een voorbeeldproject is voor corporaties en is vermeld op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.Specificaties, voordelen bewoners en opdrachtgever

Specificaties
 • 9 verticale bodemwisselaars voor aardwarmte
 • 40 kW hoog temperatuur warmtepomp
 • Lagere temperatuur aanvoer verwarming (max 75 graden C)
 • 22 m2 vacuümbuiscollectoren voor warm tapwater
 • Aanvoer warm tapwater vanuit de centrale technische ruimte
 • Distributienetten voor warmte en warm tapwater
 • Meting en monitoring van ruimteverwarming en warm tapwater
Voordelen voor de bewoner
 • Door goede samenwerking tussen Talis en econic inzicht in de werkzaamheden en weinig overlast voor de bewoners
 • Geen hogere rekening dan normaal
 • Geen elektrische boiler meer in huis, dus meer ruimte in de keuken
 • Onderhoud voortaan alleen buiten de woning in de centrale technische ruimte
Voordelen opdrachtgever
 • Investering installatie door Talis
 • Flexibele inpassing in bestaande installatie
 • Kennis en kunde bij gespecialiseerde partij gehaald
 • Door goede communicatie en samenwerking minimale overlast voor bewoners
 • Verhoging ‘groen’ imago voor Talis Nijmegen
 • Mooie showcase voor de bestaande bouw