Prinses Margrietstraat, Utrecht

Utrecht

In samenwerking met Mitros projectontwikkeling

Nieuwbouw (gestapelde bouw)

Oplevering 2012

23 appartementen 1350m2 utiliteit

Vacuümbuis zonnecollectoren

Gesloten bodembron

Mantelzorger en zorgbehoevende in één comples

Meer weten?

In de Prinses Margrietstraat staat een complex met 23 sociale huurwoningen en 3 groepswoningen voor kleinschalig wonen voor dementerenden. econic ontwikkelde een concept met zonnecollectoren en warmtepompen voor inzet van aardwarmte en aardkoude uit bodembronnen, voor comfortabele verwarming en verkoeling van de woon- en verblijfsruimten.

De groepswoningen bestaan elk uit een gemeenschappelijke woon- en eetkamer en een keuken voor zes bewoners, en die beschikken daarnaast ook over een individuele woon/slaapkamer met eigen sanitair.
In tien seniorenwoningen wonen echtparen waarvan één partner licht dementeert. De andere dertien woningen zijn bestemd voor de mantelzorgers van de bewoners van de woongroepen. Dit betekent dat partners altijd dichtbij elkaar kunnen blijven wonen, ook als de zorg te zwaar wordt.Het concept

econic ontwikkelde een concept met zonnecollectoren en warmtepompen voor inzet van aardwarmte en aardkoude uit bodembronnen, voor comfortabele verwarming en verkoeling van de woon- en verblijfsruimten. Vacuümbuis zonnecollectoren op het dak van het complex zorgen voor het grootste deel voor verwarming van tapwater.

Samen resulteren die technieken in zo’n 40% energiebesparing ten opzichte van HR ketels. De bewoners genieten van een gezonder binnenklimaat en van duurzaam verwarmd water, met een hoog comfortniveau. Een groot deel van de warmte wordt aan de bodem onttrokken of door de zon geleverd. Voor piekverbruik schakelen HR ketels op aardgas bij.


De exploitatie

econic investeert in de collectieve installaties en exploiteert deze gedurende dertig jaar na oplevering. In alle woningen bevinden zich warmtemeters. De bewoners betalen naast vastrecht de warmte en warm tapwater naar gemeten verbruik. Het gebruik van de koeling is gratis voor individuele bewoners. Voor de bewoners en gebruikers zijn de kosten voor warmte nooit hoger dan de energielasten met individuele HR ketels. Dit ligt vastgelegd in de warmtewet.

econic ontwikkelde, bouwde en financierde dit project in een aparte entiteit, een ESCo. Vanuit deze ESCo verzorgen we dertig jaar de financiële, technische en administratieve exploitatie. econic is het lokale energiebedrijf, dat lokaal opgewekte warmte en koude lokaal inzet voor gebruik.