Volendam, Broeckgouw

Volendam

In samenwerking met Warmtebouw Utrecht

Nieuwbouw

Oplevering 2013

50 Appartementen, 935 m2 utiliteit

Meer weten?

De 50 appartementen en ca. 1.000 m2 commerciële ruimte worden duurzaam verwarmd en gekoeld. Warmtebouw Utrecht bouwde de duurzame installatie. econic is eigenaar van de installatie, en exploiteert deze vanuit een speciale ESCO.
De opgave

Onderdeel van de gebiedsontwikkeling ‘Broeckgouw’ in Volendam is het door Hoorne Vastgoed ontwikkelde duurzame woon/werk complex, bestaande uit ruim 50 luxe koop appartementen en 1.000 m2 commerciële ruimten.

Uniek is dat er in een vroeg stadium gekeken is naar de combinatie met de nabijgelegen supermarkt. Helaas was de energie-uitwisseling tussen woon/werk complex en de supermarkt niet dekkend genoeg en zijn beide objecten apart voorzien van een energie installatie.Het concept

Onder en rond het complex zijn 22 gesloten bodemwisselaars geboord, ieder tot een diepte van 150 meter. Via deze bodemwisselaars wordt warmte en koude uitgewisseld met de bodem. In de winter onttrekken we bodemwarmte voor verwarming van de woningen en utilitaire ruimten. In de zomer onttrekken we de warmte aan de woningen en slaan we deze warmte op in de bodem. Ruimten worden zo comfortabel gekoeld. Ruimteverwarming en -koeling via de vloerverwarming dus, gevoed door een systeem van gesloten bodemwisselaars ondersteund door warmtepompen.

Tapwater wordt duurzaam verwarmd door thermische zonnecollectoren op het dak. De 22 m2 vacuümbuis-collectoren vangen het zonlicht op. Het met zonlicht verwarmde warm tapwater wordt opgeslagen in boilers. Voordat het de kranen uitkomt, wordt het eventueel na verwarmd (bij piekbelasting en donkere dagen) door een HR-ketel.

econic ontzorgt

Het energiesysteem is ontworpen en gefinancierd door econic in een Energy Service Company (ESCo). Deze ESCo is verantwoordelijk voor het gehele traject van ontwerp, bouw, financiering tot en met de langjarige technische, administratieve en financiële exploitatie. econic is daarom al vanaf het eerste idee betrokken bij het ontwerp en bouw van de installatie. Tijdens de bouw is econic directievoerder over de aanleg van het systeem. Na oplevering van het complex verzorgt econic 30 jaar lang de levering van warmte, koude, warmtapwater en elektriciteit aan de bewoners. Om deze levering te garanderen is de installatie met zorg en aandacht ontworpen en is er gedacht aan de (duurzame) eisen van de toekomst.


Projecten die je misschien ook interessant vindt