Zandpunt, Zandvoort

Zandvoort

Bouwbedrijf De Nijs

Operationeel sinds 2016

38 appartementen

Vacuümbuis collectoren

Open bron

Meer weten?

In navolging van Louis Davids Carré fase 1, bestaande uit 48 appartementen, 2 scholen, kinderdagverblijf met naschoolse opvang, bibliotheek, 2 peuterspeelzalen en een gymzaal en LDC fase 2 met 67 koopwoningen en 150 m2 utilitaire ruimte, is fase ‘Zandpunt’ medio 2016 opgeleverd.

Het project, econic Esco

Fase Zandpunt is onderdeel van de grootscheepse renovatie van stadshart Zandvoort. De collectieve duurzame energievoorziening van dit gehele project is eigendom van econic en is ondergebracht in een ESCo. Deze ESCo zorgt voor de langjarige financiële, administratieve en technische exploitatie.

Onze rol

Fase Zandpunt bestaat uit 38 koopwoningen, een algemene ruimte (openbaar toilet), parkeergarage en supermarkt Albert Heijn. Het gehele project Zandpunt is ontwikkeld en gebouwd door Bouwbedrijf de Nijs. econic heeft de duurzame energie installatie ontwikkeld, directie gevoerd over de bouw en is sinds de oplevering de financieel, technisch en organisatorisch exploitant van deze installatie.

De installatie is ondergebracht in een econic ESCo.Zandvoort Zandpunt slider arrow right slider arrow left Zandvoort slider arrow right slider arrow left Zandpunt slider arrow right slider arrow left EAC CE AA CDF scaled e slider arrow right slider arrow left ASZ slider arrow right slider arrow left MG slider arrow right slider arrow left ASZ slider arrow right slider arrow left ASZ slider arrow right slider arrow left slider arrow right slider arrow left

Bodem als bron

Basis voor de warmtevoorziening is de open bron. Vanuit deze bron onttrekken we in de winter bodemwarmte. De in de technische ruimte opgestelde wisselaars en warmtepomp maken deze warmte bruikbaar voor verwarming van de woningen.

In de zomer draaien we het om, de overtollige warmte uit de woningen stoppen we in de bodem voor gebruik in koudere perioden. Zo gebruiken we de bodem als thermosfles.

De op het dak van het complex geplaatste zonnecollectoren vangen zonlicht op. De energie uit de zon wordt opgeslagen in buffervaten en wordt gebruikt voor de verwarming van het warme tapwater.

Zo gebruiken we de maximaal de natuurlijke energiebronnen zon en bodem. Alle aanvullende energie die nodig is, kopen we 100% groen in bij onze partner Greenchoice.

Modulaire bouw

Uniek aan de installatie op project Zandpunt is dat de onderdelen van de Zandpunt installatie zijn opgebouwd in de fabriek tot handzame units. Deze units zijn ter plekke aan elkaar gekoppeld. Een efficiënte wijze van bouwen!

Projecten die je misschien ook interessant vindt