Zandvoort, Louis Davids Carré, fase 1

Zandvoort

In samenwerking met AM

Nieuwbouw

Oplevering 2011

48 Appartementen 6200m2 utiliteit

Vacuümbuis zonnecollectoren

Open bodembron

Meer weten?

Het Louis Davids Carré is de basis van de herinrichting van het hart van Zandvoort. Het gebied bestaat uit een groot aantal gebouwen en meerdere pleinen die allerlei verschillende functies, faciliteiten en activiteiten huisvesten. econic ontwikkelde en exploiteert een duurzaam energiesysteem voor de levering van warmte, koude en warm tapwater.

Het Louis Davids Carré is de basis van de herinrichting van het hart van Zandvoort. Het gebied bestaat uit een groot aantal gebouwen en meerdere pleinen die allerlei verschillende functies, faciliteiten en activiteiten huisvesten, waaronder:
  • twee scholen
  • een kinderdagverblijf/naschoolse opvang
  • twee peuterspeelzalen
  • circa 50 woningen
  • een openbare bibliotheek
  • een sportzaal
De gebouwen sluiten met hun verschil in vormgeving en grootte aan bij de bestaande bebouwing. Het is een plek waar inwoners zich thuis voelen: ‘de huiskamer van Zandvoort’.

“Met de verwachte stijging van de energieprijzen is het systeem een solide investering in de toekomst. Bijkomend voordeel is dat er een gezonder leefklimaat ontstaat. Door het systeem komen er minder stofdeeltjes in de lucht, de relatieve luchtvochtigheid verbetert en de kans op huisstofmijt is minder groot. De gebouwen hebben een aangenamere warmteverdeling en meer netto vloeroppervlak door het ontbreken van radiatoren. Ook is het mogelijk om de gebouwen te koelen, doordat de energievoorziening wordt gecombineerd met lage temperatuurverwarming.” - Ronald Huikeshoven (gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM)Het concept

Grond bestaat uit bepaalde lagen: kleilagen, zandlagen, maar ook waterhoudende lagen. Van die lagen maken wij gebruik door er warmte uit te halen of juist in op te slaan: een WKO-systeem, een Warmte Koude Opslag. Wisselaars en warmtepomp benutten de aardwarmte of koude voor verwarming en verkoeling van de woningen.

Het warme tapwater wekken we duurzaam op met 48 vierkante meter zonnecollectoren. De piekvraag naar warm tapwater vangen we op met een HR ketel. Vanuit de centrale technische ruimte worden de duurzame warmte en warm tapwater naar de woningen gebracht. De energie die wij niet zelf opwekken, maar moeten inkopen, zijn 100% groen en afkomstig van onze partner Greenchoice.De exploitatie

econic is ontwikkelaar, investeerder en exploitant van deze duurzame energie installatie voor levering van warmte, koude en warm tapwater. Na oplevering zorgt econic dertig jaar lang voor het technische, financiële en organisatorische beheer.