beng | bouwbesluit | energietransitie | grondstoffen | versnellen

Eerder zorgden de introductie van BENG en alle andere aanpassingen in het bouwbesluit er al voor dat bouwen zo’n 6 tot 10 procent duurder werd. De afgelopen maanden zijn door de schaarste van grondstoffen en bouwmaterialen alle prijzen en levertijden nog meer gestegen en soms meer dan verdubbeld. Bouwen, verbouwen en verduurzamen zijn hierdoor een stuk duurder geworden. En dat kan weleens nadelige gevolgen hebben voor het versnellen van de energietransitie.

 

Groene technologie wordt bedreigd

Met name de ontwikkeling van groene technologie – essentieel voor de energietransitie die in 2050 gerealiseerd moet zijn – wordt volgens accountants- en adviesorganisatie KPMG in toenemende mate bedreigd. De ontwikkeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van met name lithium, grafiet en kobalt – grondstoffen die de basis vormen voor duurzame technologie, zoals zonnepanelen. De prijs van zonnepanelen in China is dit jaar al, afhankelijk van type en vermogen, met gemiddeld 14 procent gestegen, blijkt uit meldingen van Chinese fabrikanten. Oorzaak is een aanhoudend tekort aan grondstoffen, zoals polysilicium en glas. Daarbovenop komen nu ook nog de leveringsproblemen en stijgende productiekosten.

Daarnaast is de logistiek totaal ontregeld. Veel van de chemische basismaterialen moeten met bulkcontainers vanuit Azië naar Europa worden gebracht. Maar die containers zijn er niet. De Volkskrant rekende uit dat de prijs voor het transport van één container uit Azië is geëxplodeerd van 2.000 naar 12.000 dollar. Ook die kosten komen voor rekening van de afnemers en uiteindelijk zal ook de consument het in de portemonnee gaan voelen.

Stijgende kosten doorbelasten

Het spreekt voor zich dat de prijsstijgingen een doorn in het oog zijn van consumenten, aannemers en projectontwikkelaars. Een woordvoerder van Bouwend Nederland merkt in een interview met het Parool dan ook terecht op dat aannemers, die gemiddeld met een marge van 1 tot 2 procent werken, zich genoodzaakt voelen om de stijgende kosten aan de consument door te berekenen. Datzelfde geldt voor de toenemende kosten door de steeds ingewikkeldere regelgeving in duurzaamheid. En dan stellen sommige gemeenten, zoals Amsterdam, ook nog extra eisen, aan met name de duurzaamheidsregels in het bouwbesluit, waardoor duurzaam bouwen nog kostbaarder wordt.

Samen de lasten en verzwaringen dragen

Het is voor bouwbedrijven en de energietransitie te hopen dat deze situatie niet te lang duurt. Want ondanks dat prijsstijgingen de vraag niet meer zullen aantasten kunnen ze de energietransitie wel vertragen. Zeker de Nederlandse consument zal altijd voor de financieel meest voordelige oplossing kiezen. Als econic zijn we daarom samen met onze zakelijke partners en e-homebewoners druk op zoek naar een oplossing. E-homes for all zijn alleen mogelijk als de investeringskosten van de installaties naar beneden gaan. Vandaar dat wij met ons ‘Sustainability-as-a-service-concept’ de investering van de warmtepomp en PV-installaties overnemen om zo de bouwsom te verlagen.

Gelijke verdeling van de kosten

Ons streven is een gelijke verdeling van de kosten. Door de lasten samen te dragen moet het haalbaar zijn om deze uitdagende periode door te komen zonder onze missie – een wereld zonder emissie – te vertragen. Laten we, hoe lastig het ook is, ook dit momentum aangrijpen en gebruiken om nog meer stappen voorwaarts te zetten. Want zolang we alle veranderingen, positief of negatief, optimaal benutten, zijn wij ervan overtuigd dat we stapje voor stapje onze missie werkelijkheid zien worden.

"Zelf je eigen energie opwekken voelt zo goed"