Energy Service Company ZON | naamsverandering | THE FCTR E | ZON

Voeg je header hier toe

Zes maanden nadat wij bekend hebben gemaakt volledig eigenaar te zijn geworden van Energy Service Company ZON, maken we vandaag onze nieuwe naam bekend: econic. Een nieuw merk, dat bruist van de energie om de energietransitie te versnellen. De naamswijziging valt samen met de overname van het Duitse Home.ON-team, een voormalige joint venture van E.ON en Guidion. Met deze eerste buitenlandse stap in Europa’s grootste markt onderstrepen wij onze internationale ambitie in de markt van duurzame energieoplossingen. De naamswijziging staat voor ons symbool voor de volgende stap die wij als bedrijf zetten. Met econic laten we ons licht schijnen op de mogelijkheden in plaats van op de onmogelijkheden, blijven we zoeken naar nieuwe oplossingen en gaan we samen met onze partners de uitdaging aan om het slim&simpel te maken om in een e-home te wonen. Het huis van de toekomst, vol duurzame warmte- en energiesystemen, waar je nu al comfortabel en zorgeloos in kunt wonen. Zo zorgen we samen voor een wereld zonder emissie. Een wereld die beter is voor de mens, en voor de natuur.

Bouwen aan een duurzame toekomst
Joris Jonker, een van de oprichters van econic, licht de naamsverandering toe: “De naamswijziging staat voor ons symbool voor de volgende, internationale stap die wij als bedrijf zetten. In Nederland hebben we nu 5.000 e-homes gerealiseerd, maar om de doelen voor CO₂-reductie in de gebouwde omgeving te halen moeten er in Nederland 1.000 huizen per dag worden verduurzaamd. Ons doel is om daarvan 200 woningen per dag te doen. Om dat in verschillende Europese landen te bereiken is één naam en één boodschap strategisch en financieel effectiever.”

Duitsland blauwdruk voor verdere internationale expansie
Recentelijk ontvingen wij nog een investering van 10 miljoen euro. Dat geld is inmiddels geïnvesteerd in de uitbreiding van het duurzame financieringsmodel, een overname in Nederland, die pas begin volgend jaar bekend zal worden gemaakt, en de vandaag aangekondigde uitbreiding naar Duitsland. Met het zeer ervaren Duitse heat-en-solar-serviceteam van Home.ON, een voormalige joint venture van E.ON Duitsland en Guidion, gaat de internationale expansie van start.

Jonker: “We hebben bewust voor Duitsland gekozen vanwege de omvang en de politieke agenda van het land. De achterstand die zij hebben op het gebied van de warmtetransitie is groot, en dat gaan ze nu serieus aanpakken. Net als in Nederland gaan we hier een belangrijke bijdrage aan leveren door samen met lokale installateurs een substantieel deel van alle Duitse woningen te verduurzamen. Een belangrijk proces, dat ons tevens gaat helpen de parameters te bepalen voor de start in andere landen. Duitsland wordt zo onze blauwdruk voor verdere internationale expansie.”

PRESS RELEASE

THE FCTR E / ZON changes its brandname to econic and expands to Germany
Amsterdam, 15 December 2020 – Six months after THE FCTR E announced its full ownership of Energy Service Company ZON, the company presents its new name today: econic. The name change coincides with the takeover of the German Home.ON team, a former joint venture of E.ON and Guidion. With this first step abroad on Europe’s largest market, econic demonstrates its international ambition in the market of sustainable energy solutions. The announcement about international expansion doesn’t include any further financial details.
Sustainability-as-a-service
econic’s core activity is making houses and buildings more sustainable by installing and maintaining sustainable heat and energy systems at a monthly fee. With the various (finance) solutions the company offers, homeowners no longer need to invest in expensive equipment such as heat pumps, solar panels, home batteries, and EV charging stations. It also enables project developers and building owners to significantly reduce construction costs. The success of the company’s sustainability-as-a-service solution is evident from both the thousands of Dutch households who are now customers of the scale-up and the strong interest from international and national investors.
Building on a sustainable future
Joris Jonker, one of the founders of econic, explains the name change: “For us, the name change symbolises the next, international step that our company is taking. We have now realised 5.000 e-homes in the Netherlands, but to meet the CO2 reduction targets in the built environment, 1.000 Dutch houses need to be made all electric per day. Our goal is to realise 200 houses per day. To achieve similar goals in other European countries, operating under one strong brandname and with one message is both strategically and financially more effective.”
Germany as blueprint for further international expansion
Only recently, econic secured an investment of 10 million Euros. This money has already been invested by expanding the sustainable finance model, a takeover in the Netherlands that will be announced early next year, and the expansion to Germany announced today. The international expansion starts with the highly experienced heat-and-solar service team of Home.ON, a former joint venture of E.ON Germany and Guidion.
Jonker: “We made a well-considered choice to first expand to Germany because of its size and the country’s political agenda. The country lags behind when it comes to heat transition but now they are going to take serious steps to catch up. Like in the Netherlands, we want to contribute substantially to make German homes more sustainable, by collaborating with local installation companies. An important process that will also help us to determine the parameters for our plans for other countries. Germany will be our blueprint for further international expansion.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

''De naamswijziging staat voor ons symbool voor de volgende, internationale stap die wij als bedrijf zetten.''