nieuwe warmtewet | Stijging | Warmtetarieven

De steeds verder stijgende Europese gas- en energieprijzen houden de gemoederen flink bezig. Niet eerder moest er zoveel worden betaald voor gas en elektra, en de prijsstijging heeft tot gevolg dat ook Nederlandse huishoudens die zijn aangesloten op duurzame warmtenetten te maken krijgen met hogere warmtetarieven in 2022. Hoe dit komt en wat de gevolgen hiervan zijn hebben we in dit artikel samengevat.

 

Niet eerder zo hoog

Al jaren is de markt onrustig, maar de inkoopprijs van gas en stroom was niet eerder zo hoog. De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt nam dinsdag 21 december met dik 10 procent toe tot ruim 162 euro. Dat is de hoogste prijs ooit. Dit alles wordt enerzijds veroorzaakt door het stoppen van de leveringen via de Yamal-pijpleiding, waardoor doorgaans gas vanuit Rusland naar Duitsland wordt vervoerd. Verder piekte de stroomprijs na de beslissing van Frankrijk om vier kernreactoren uit te zetten voor onderhoud. Frankrijk is daardoor afhankelijk van de invoer van elektriciteit, waar het normaal gesproken een exporteur van energie is.

Wat merkt de consument?

Bedrijven en huishoudens krijgen de prijsverhogingen uiteindelijk doorbelast. In hoeverre consumenten hun energierekening omhoog zien gaan, is afhankelijk van hun contract. Tot op heden is voor de meeste huishoudens de schade beperkt gebleven door een compensatie van de Rijksoverheid, een belastingkorting van gemiddeld 400 euro per huishouden in 2022 en nog eens 200 euro voor lage inkomens. Maar verschillende experts bevestigen dat als de prijzen verder stijgen consumenten dit wel kunnen gaan merken.

Stijgende warmtetarieven

Dat de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen ook effect hebben op Nederlandse huishoudens die gebruikmaken van warmtenetten komt voor velen als een onverwachte en onaangename verrassing. Warmtenetten zijn immers over het algemeen duurzaam en maken gebruik van restwarmte, hoe is het dan mogelijk dat consumenten meer moeten betalen? Energie-Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven, heeft het in hun statement heel mooi samengevat.

Klant beschermd door ‘Niet Meer Dan Anders’-principe

De warmtetarieven worden jaarlijks volgens het ‘Niet Meer Dan Anders’-principe gereguleerd; de overheid heeft ervoor gekozen om de gasprijs als referentie te nemen voor het bepalen van de warmtetarieven. Als de gasprijzen dalen of stijgen, dan dalen of stijgen de maximumtarieven voor warmte dus ook. Het voordeel daarvan is dat klanten van warmtebedrijven nooit méér betalen dan consumenten met een cv-ketel op aardgas. Daardoor blijven warmtenetten een financieel aantrekkelijk duurzaam alternatief voor gas.

econic voorstander nieuwe warmtewet

Net als Energie-Nederland is econic voorstander van een nieuwe warmtewet waarbij de tariefregulering voor warmte vervangen gaat worden door een kostprijsplus-benadering. Hoewel dit al in het huidige wetsvoorstel staat opgenomen, hebben econic en Energie-Nederland vanuit de Warmtecoalitie er al voor gepleit om met de ontwikkeling van de nieuwe systematiek niet te wachten tot de nieuwe wet er is. Nu zichtbaar wordt wat een hoge gasprijs betekent voor warmteklanten, roepen we de overheid nogmaals op om haast te maken met het aanpassen van de wetgeving zodat duurzaam verwarmen ‘Goedkoper Dan Anders’ wordt.

Wil je meer weten over de stijgende warmtetarieven? Tijdens kantooruren zijn we bereikbaar op: 085 822 0300. Stuur je liever een mail? Dan kan dit naar klanten@econic.homes.

Wij zijn voorstander van een nieuwe warmtewet