Warmtecoalitie | warmtewet

Woensdag 10 juni had econic de eer om samen met bijna 40 andere partijen een belangrijk manifest aan diverse Tweede Kamerleden te overhandigen. In het manifest roepen wij als warmtecoalitie de Kamerleden op om de contouren van de aankomende Warmtewet 2.0 te herzien. Dit doen wij om de heel simpele reden dat deze one size fits all-wet innovatieve samenwerkingen onmogelijk maakt, terwijl deze essentieel zijn om zowel op technisch als sociaal vlak duurzaam warmtenetten te realiseren. Pas als diversiteit in de warmtemarkt mogelijk wordt gemaakt, kunnen we als land de energietransitie versnellen.

 

 

Beperkingen voor de toekomst

Door onder andere de ontwikkeling van open netten mogelijk te laten blijven en warmtecoöperaties te stimuleren kan de ontwikkeling van echt duurzame warmtenetten versneld worden. Maar de grootschalige aanleg van warmtenetten kan alleen slagen als gemeenten en burgers achter de plannen staan. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit binnen de voorgestelde contouren van de nieuwe Warmtewet 2.0 gaat lukken. Het huidige wetsontwerp beperkt de toekomst van de warmtevoorziening door een model uit het verleden te hanteren. In de contouren van de Warmtewet wordt namelijk een verplichting gesteld voor integraal verantwoordelijke warmtebedrijven, zelfs met een aanwijzing voor tientallen jaren. De warmtecoalitie stelt dat dit niet bijdraagt aan het creëren van draagvlak en dat het duurzaamheid en innovatie in de weg staat.

Wij zijn er klaar voor, nu de politiek nog

Het is van belang dat de nieuwe Warmtewet ruimte geeft aan initiatieven van energiecoöperaties, kleinschalige en open warmtenetten stimuleert, en gebruikmaakt van de kennis en ervaring van alle partijen die actief willen zijn in de warmteketen. Concreet betekent dit dat er geen verplichting opgelegd moet worden aan warmtebedrijven om zogenaamd integraal verantwoordelijk voor warmtenetten te zijn. Op deze wijze kan de benodigde opschaling van warmtenetten gerealiseerd worden mét lokaal draagvlak. Publieke en private partijen staan klaar om dit samen te organiseren, maar dan moet de wet dit wel mogelijk maken.

Postieve reactie vanuit het kabinet

Matthijs Sienot, Kamerlid Klimaat en Energie van D66, reageert enthousiast op het manifest: “Fantastisch om te zien dat zoveel organisaties samenwerken. Zo komen er nieuwe en goedkopere technieken, en leren we van elkaar. Samen zorgen we ervoor dat het voor iedereen zo makkelijk en goedkoop mogelijk is om met schone energie je huis te verwarmen. En als je kiest voor schoon, dan moet de energierekening omlaag in plaats van omhoog.”

Innovatieve samenwerkingen

Op dit moment ziet de coalitie steeds meer succesvolle ‘open’ warmtenetten, netten in nieuwe samenwerkingsvormen en warmtenetten in coöperatief bezit die op enthousiasme kunnen rekenen. Dit zijn belangrijke voorbeelden van innovatieve samenwerkingen die tot daadwerkelijke realisatie van duurzame warmtenetten hebben geleid. Juist in deze fase van de energietransitie moet er daarom volop ruimte geboden worden voor deze ontwikkelingen. Ons voorstel faciliteert meer marktwerking, betrokkenheid en keuzevrijheid. Dat leidt volgens de coalitie tot de noodzakelijke stimulerende concurrentie, versnelling van de uitrol en uiteindelijk kostenreductie van duurzame warmtenetten.

Over de warmtecoalitie

De warmtecoalitie bestaat uit 39 partijen en vertegenwoordigt de volle breedte van de maatschappij: private partijen, lokale overheden, netwerkbedrijven, woningcorporaties, warmtecoöperaties, milieuorganisaties en bewonersverenigingen.

''Het is echter onwaarschijnlijk dat dit binnen de voorgestelde contouren van de nieuwe Warmtewet 2.0 gaat lukken''