ontzorging | subsidies | woningcorporaties

Woningcorporaties zetten gestaag stappen om de duurzaamheidsprestaties van hun woningen te verbeteren. Toch staan er de komende jaren nog veel uitdagingen te wachten, die flinke kosten met zich meebrengen. Hoe houden we de warmtetransitie haalbaar én betaalbaar voor woningcorporaties?

 

De afgelopen jaren hebben woningcorporaties goede stappen op het gebied van verduurzaming gezet. Zo hebben woningcorporaties inmiddels het doel om hun woningen te verbeteren naar gemiddeld energielabel B gehaald.

Daarnaast heeft inmiddels 80% van de corporatiewoningen een HR107-ketel, meldt Aedes. En het aantal woningen met zonnepanelen is toegenomen met ruim 67.000. Ook hebben steeds meer woningen een mechanisch ventilatiesysteem of een balansventilatiesysteem, en betere isolatie. 

 

Geen tijd om af te wachten

Het zijn allemaal positieve tekenen van verduurzaming, maar er wachten de komende jaren nog veel nieuwe uitdagingen. Vanaf 2026 wordt bijvoorbeeld de hybride warmtepomp de nieuwe standaard. Wanneer een cv-ketel wordt vervangen moet men – als de woning hiervoor geschikt is – overstappen op een energiezuinige installatie.

Daarnaast mogen woningen met energielabel E, F en G vanaf 2030 niet meer worden verhuurd. Dat blijkt uit de verduurzamingsplannen die minister Hugo de Jonge in juni jl. presenteerde. De nieuwe regel gaat gelden voor woningcorporaties en particuliere verhuurders. Momenteel zijn er nog 580.000 huurwoningen met zo’n energielabel.

Naast deze langetermijndoelen hebben woningcorporaties ook te maken met acute uitdagingen die om actie vragen. Zo heeft ruim een half miljoen huishoudens in Nederland te maken met energiearmoede. 75 procent van deze groep – 400.000 huishoudens – woont in een woningcorporatiewoning. Om deze groep tegen verdere prijsstijgingen van aardgas te beschermen, zijn maatregelen in en aan de woning nodig. 

Maar: het verduurzamen van woningen kost veel geld. Gelukkig zijn er voor woningcorporaties kansen om de warmtetransitie betaalbaar te houden.

 

Optie 1: Gebruik maken van subsidies 

Een optie is om slim gebruik te maken van subsidies. Er bestaan verschillende subsidieregelingen. Bekende (actieve) voorbeelden hiervan zijn SDE++, ISDE en EIA.

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is een exploitatiesubsidie voor het opwekken van duurzame energie. Daarbij gaat het vooral om grotere installaties, zoals zonnepanelen met een vermogen van meer dan 15 kWp en aansluitingen groter dan 3*80A (dat zijn minimaal 42 reguliere zonnepanelen op een grootverbruikersaansluiting). De SDE++ 2022 kun je aanvragen tot donderdag 6 oktober.

Zoek je subsidie voor duurzame woonhuisinstallaties, maar zijn deze te klein voor SDE++? Dan is de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) een alternatief. Woningcorporaties kunnen hun woongebouw of eensgezinswoningen bijvoorbeeld verduurzamen door middel van een (hybride) warmtepomp, zonnepanelen of een zonneboiler. 

Met de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) mag maximaal 45,5% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. Dit geldt voor onder anderen zonnepanelen, zonnecollectoren en collectieve warmtepompen. Voorwaarde is dat de maatregelen op de Energielijst 2022 staan.

Wel is het daarbij belangrijk om te checken of een combinatie van subsidies toegestaan is. Zo is een combinatie van EIA met ISDE of SDE++ bijvoorbeeld niet mogelijk.

 

Optie 2: Betaalbare alternatieve oplossingen

Maar: het kan ook anders. Zo kunnen we als econic het collectieve deel verduurzamen of de gehele installatie overnemen. Daar voegen we centrale hybride warmtepompen aan toe, zodat een zo groot mogelijk deel van het aardgasverbruik kan worden vermeden. Het resultaat is een tot 70% lagere CO2-uitstoot, labelstappen én huurders die voor een belangrijk deel beschermd zijn tegen verdere stijgingen van de aardgasprijs.

Ook het beheer van bestaande duurzame warmtesystemen, zoals WKO’s, kun je als woningcorporatie bij ons onderbrengen. Daarnaast kunnen we grondgebonden woningen voorzien van een lucht/water-warmtepomp. Deze koppelen we aan de bestaande cv-installaties, zodat huurders het gasverbruik en de CO2-uitstoot fors kunnen verminderen. Door het systeem uit te breiden met zonnepanelen wordt het geheel nog aantrekkelijker.

Het uitbesteden van verduurzaming van energiesystemen brengt naast betaalbaarheid en meer investeringsruimte voor bijvoorbeeld nieuwbouw nog een ander voordeel met zich mee: je houdt als woningcorporatie meer tijd over om te focussen op andere uitdagingen.

Wil je met ons samenwerken of heb je een vraag over de mogelijkheden? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

"Het zijn allemaal positieve tekenen van verduurzaming, maar er wachten de komende jaren nog veel uitdagingen die nieuwe kosten met zich meebrengen."