exploitatie | meefinancieren | nieuwbouwprojecten

Het kabinet heeft ingezet op 900.000 nieuwe woningen om de huidige woningnood de kop in te drukken. Maar tal van factoren nemen de bouw de wind uit de zeilen. Eén daarvan is de flink stijgende hypotheekrente. En de piek lijkt nog niet bereikt. Bovendien komt de hogere rente boven op de stijgende materiaalkosten en de steeds strengere klimaat- en milieu-eisen. Dit brengt ons bij de dringende vraag: hoe worden nieuwbouwwoningen weer betaalbaar?

Hoge financieringskosten voor ontwikkelaars gepaard met een dalende leencapaciteit van woningkopers hebben tot gevolg dat nieuwbouwprojecten financieel minder snel uit kunnen. Dit dwingt een – volledig begrijpelijke – maar afwachtende houding af bij opdrachtgevers. Zij willen meer duidelijkheid over het verdere verloop van de rentestijging. 

Daar komt bovenop dat ten gevolge van de rentestijging er minder belangstelling voor de relatief dure nieuwbouwwoningen is. De lagere leencapaciteit en toenemende bouwkosten zorgen ervoor dat nog maar drie op de vier woningkopers een nieuwbouwwoning kan betalen, blijkt uit onderzoek van De Hypotheker. De combinatie van deze en andere factoren zorgen voor ontmoediging bij de bouw van nieuwbouwprojecten.

De regels rondom nieuwe gebouwen worden bovendien steeds strenger. Klimaat- en milieu-eisen worden hoger en de ambitie om de MilieuPrestatie Gebouw (MPG) maatstaf aan te scherpen is al van start. De MPG, geldig sinds 1 januari 2018, geeft aan hoe duurzaam het gebruikte materiaal is. Deze richtlijn dient als belangrijke tool om de milieubelasting van een nieuw gebouw te meten, en is een objectief hulpmiddel bij het ontwerpproces. Op dit moment zijn echter met name duurzame materialen en de materialen om woningen energiezuinig te maken flink in kosten gestegen. De prijzen voor nieuwbouwwoningen zijn zodoende vaak te hoog voor huizenkopers.

econic als onderdeel van de oplossing

De vraag naar nieuwbouwwoningen neemt dus af. Ondanks het ambitieuze plan van Hugo de Jonge om bijna één miljoen duurzame woningen te bouwen, blijft de woningnood vooralsnog bestaan. De problemen rondom woningnood, hypotheekrente stijging, toenemende bouw- en investeringskosten en afname in de vraag naar nieuwbouwwoningen lijkt een vicieuze cirkel. Een vicieuze cirkel die vraagt om een uitweg en gezamenlijke aanpak. Bij econic focussen we op het zoeken naar oplossingen. 

econic kan op de volgende manier bijdragen aan de oplossing van een stukje van de nieuwbouwpuzzel: het terugdringen van investeringskosten voor ontwikkelaars en opdrachtgevers. Wij kunnen in verschillende bouwprojecten mee-investeren in de duurzame warmtesystemen. Hoe? Wij nemen de kosten voor de warmtepompen én zonnepanelen op ons. Vervolgens verzorgen wij ook de installatie en exploitatie van het warmtesysteem. De bewoners van het gebouw – en dus de gebruikers van het systeem – betalen een vast bedrag per maand.

Vaak nemen de aanschaf plus installatie van de energiesystemen in een gemiddeld bouwproject een kwart van de investeringskosten in. Zeker in de huidige situatie kan dit enorm schelen. Zo worden nieuwbouwwoningen weer betaalbaarder en kunnen wellicht meer mensen die een koopwoning zoeken zich een nieuwbouwwoning veroorloven. Een nieuwbouwwoning voorzien van een duurzaam warmtesysteem. Betaalbaar voor ontwikkelaar én bewoner, een win-winsituatie!

Zo gaat econic te werk

Voor een soepel en zeker verloop van het bouwproces is een goede voorbereiding vereist. Daarom zorgen we bij econic voor een goede aanloop vóór het echte constructiewerk begint. Voorafgaand aan de bouw komen we samen met de ontwikkelaar en hakken we knopen door. Met een gedeelde visie en volledig uitgestippeld plan kunnen benodigde materialen, vakmensen en experts vroegtijdig worden besteld. Op deze manier wordt de kans op vertraging enorm verkleind en daarmee ook de kans op extra kosten door de continue prijsstijgingen van materialen en arbeid. 

Onze werkwijze is, met dank aan een goede communicatie vooraf én tijdens het proces, snel en dus aantrekkelijk voor ontwikkelaars die niet op vertragingen zitten te wachten. Zo brengen we bij econic investeringskosten voor nieuwbouwprojecten omlaag en worden deze woningen weer voor een groter publiek betaalbaar.

Wil je met ons samenwerken of heb je een vraag over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

"econic kan mee-investeren in warmtesystemen. Wij nemen de kosten voor de warmtepompen én zonnepanelen op ons en regelen de exploitatie."